İlk adımlar

Giriş Bir element büyüsel hasar verme özelliğine sahiptir. Saldırılar ateş, ışık, su, gölge ve elementsiz olarak farklılık gösterir. Standart saldırılar elementsiz olur. Periler sayesinde karakterin değişik elementlere hükmedebilir.

Öğelerin kullanımı Elementlerin sırası şöyle bulunuyor: Ateş> Gölge> Su> Işık. Bunun yanında her element bir sonrakine %50 daha fazla hasar verir. Eğer bir element sahibi değilsen her elementten %30 hasar alırısn. Önemli: Elementler sadece kullanılan element için hazırlanmış beceriler ile geçerlidir.

Dirençler Dirençler elementer saldırıların verdiği hasarı düşürür. Eğer bir düşman senin ona karşı kullanmak istediğin bir elemente karşı dirence sahipse, verilen hasar direnç değeri kadar düşürülecektir.

Ölüm Eğer ölürsen bir süre [Yeniden canlanmanın yan etkileri] etkisi altında kalacaksın. Savunma ve saldırı yeteneklerin bu süre içinde gücünü kaybeder ve heybetin 50 puan azalır. Bu etki ilk olarak 21. seviyeden itibaren görülür.

Şöhret Şöhret sana özel bir rütbe kazandırır ve karakter isminin yanında bütün oyuncular tarafından görünülebilen bir sembol bulunmasını sağlar. Şöhret bir uzmanlık dalına dönüşüm için belirleyicidir. Uzman olarak,bir uzmanlık kartı kullanabilmek için belli bir miktar şöhret puanına ihtiyacın vardır.

İtibar Şöhretin yanı sıra karakterinin dış göünüşü ile alakalı olan itibar puanı da bulunur. En yüksek itibar puanı 100 puandır. Onursuz haraketler karakterinin itibarını düşürür. İtibarı düşük karakterlerin diğerkerine karşı dezavantajları bulunur. Örnek olarak partnerden ve npclerden satın alınan eşyaların fiyatları daha yüksek olur. Hayvanlar düşük itibarlı oyucuları takip etmek istemeyebilirler.